På jakt efter kvinnors arbete. En modell för analys av genus och arbetsdelning på forntida boplatser. Exempel från Timmeråshyddan, Skrivarhelleren och Hus 13 på Fosieboplatsen

Sammanfattning: Avhandlingen visar en modell för analys av kvinnors arbete och arbetsdelning på förhistoriska boplatser. Genus, förhandlingar, status, praxis, ytor & utrymmen, mikroarkeologi, women´s room to manoeuver, intersektionalitet, chaine operatoire samt contexts of action, contexts for power är viktiga begrepp i analysen och diskussionen. Exempel tas från tre förhistoriska boplatser; Timmeråshyddan för ca 8000 år sedan, Skrivarhelleren och Hus 13 på Fosieboplatsen båda ca 4000 år gamla för att diskutera kvinnors arbete.

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.