The late Weichselian history of Halland, southwestern Sweden : deglaciation, vegetational and climatic development, and shore displacement

Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.