Bergborrning med kontrollerad hålkrökning : Simulering och försök till praktisk lösning

Detta är en avhandling från Luleå : Luleå tekniska universitet

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.