Wikingerzeitliche Depotfunde aus Südschweden : Katalog und Tafeln

Sammanfattning: Silverhoards from the Viking Age found in Scania, Halland and Blekinge. Catalogue with tables showing the entire record. Descriptions of the objects in the hoards and dating.

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.