Mentorskap inom högre utbildning i Sverige : en kartläggning och en intervjustudie

Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.