In vitro studies on parietal cell acid formation and some mechanisms involved in gastroduodenal lesions

Författare: Yao-hua Song; Uppsala Universitet; []

Nyckelord: MEDICINE; MEDICIN;

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.