Kort afhandling om de vid Stora Kopparberget i smelt-processen fåfengt försökte förbettringar, med ampliss. facult. phil. samtycke, under ... Johan Gotsch. Wallerii ... uti den gustavianska lärosalen, den V. junii, ann. MDCCLXII. Vid kongl. acad. i Upsala

Detta är en avhandling från Tryckt i Upsala

Sammanfattning:

  KLICKA HÄR FÖR ATT SE AVHANDLINGEN I FULLTEXT. (PDF-format)