Kinetics of formation and aging of benzoic acid precipitates

Detta är en avhandling från Stockholm : Kemiteknik

Författare: Marie Ståhl; Kth.; [1999]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.