Matematiska förmågors interaktion och det matematiska minnets roll vid lösning av matematiska problem

Detta är en avhandling från Stockholms : Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik, Stockholms universitet

Sammanfattning:

  KLICKA HÄR FÖR ATT SE AVHANDLINGEN I FULLTEXT. (PDF-format)