Targeting and assembly of inner membrane proteins and lipoproteins in Escherichia coli

Detta är en avhandling från Stockholm : Institutionen för biokemi och biofysik, Stockholms universitet

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.