Om torsklefvertran. Akademisk afhandling, med vidterfarna medicinska facultetens i Upsala tillstånd, under inseende af doct. Olof Glas ... för medicinska gradens erhållande utgifven af författaren Anders Magnus Thunberg, af Vestgöta landskap, stipendiat i

Detta är en avhandling från Upsala, Leffler och Sebell 1850

Sammanfattning:

  KLICKA HÄR FÖR ATT SE AVHANDLINGEN I FULLTEXT. (PDF-format)