The Agrarian Credit Markets, Rate of Interest and the Collateral: Some Indian Evidence

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.