The strive for sustainability : The perspective of professions and professionals in local environmental work

Författare: Maria Håkansson; Kth; []

Nyckelord: TECHNOLOGY; TEKNIKVETENSKAP;

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.