Børn og barndom på fritidshjem. Et folkloristisk studie af fortolkning og forhandling om barnlig identitet.

Detta är en avhandling från University of Gothenburg

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA AVHANDLINGEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)