Exercitium academicum de fallacia indolis propriæ; quod ex consensu ampliss. facult. philosoph. in regia Upsaliensi academia sub præsidio ... Matthiæ Asp ... modeste ventilandum sistit Johannes Lexelius Dalekarlus. In audit. Gust. maj. ad d. XV. Dec. an.

Detta är en avhandling från Upsaliæ, typis Wernerianis

Författare: Matthias Asp; Uppsala Universitet.; [1733]

Nyckelord: HUMANIORA; HUMANITIES;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA AVHANDLINGEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)