Matvrak-kosthållning och måltidsordning ombord svenska örlogsfartyg under 1600-talet

Detta är en avhandling från Stockholms universitet

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.