Insulin biosynthesis and release in the foetus and newborn : an experimental study in the rat

Författare: Kjell Asplund; Uppsala Universitet; []

Nyckelord: MEDICINE; MEDICIN;

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.