Eric Sparre pro rege, lege et grege. Academisk afhandling som med philosophiska facultetens samtycke under inseende af ... Doct. Joh. Henr. Schröder ... för philosophiska graden af Conrad Werner Liljeqvist Robsahmsk stipendiat af Södermanlands och Nerikes

Detta är en avhandling från Upsala, 1854. C. A. Leffler, Kongl. Acad. boktryckare

Sammanfattning:

  KLICKA HÄR FÖR ATT SE AVHANDLINGEN I FULLTEXT. (PDF-format)