Characterisation of dietary fibre in cereal grains and products : emphasis on triticale and rye

Författare: Allah Rakha; Sveriges Lantbruksuniversitet.; [2011]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.