Food choice in some freshwater, crustacean zooplankters

Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

Författare: Lars Bern; Uppsala Universitet.; [1990]

Nyckelord: NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES;

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.