Analytical Approximations of Option Prices In Stochastic Volatility Models

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.