Composition for durability of a chempruf-modified sulfur concrete

Detta är en avhandling från Institutionen för arkitektur

Författare: Amon Raphael Makenya; Kth.; [1997]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.