Rum för äldre : om arkitektur för äldre med demens eller somatisk sjukdom

Detta är en avhandling från Stockholm : KTH

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA AVHANDLINGEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)