Quantum mechanical studies of electronic spectra of atomic and pi-electron systems

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.