Destinationsmarknadsföring : en studie av turism ur ett producentperspektiv

Detta är en avhandling från Stockholm : Företagsekonomiska institutionen, Stockholms universitet

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.