Redox Regulation and Stress Responses - Studies in Bacillus subtilis

Detta är en avhandling från Cell and Organism Biology Lund University Sölvegatan 35 SE-22362 Lund

Sammanfattning: Popular Abstract in Swedish Redoxreaktioner är centrala i många livsnödvändiga funktioner såsom anabol och katabol metabolism. Det är därför viktigt att känna av och reglera cellens redoxstatus. En viktig komponent som påverkar detta är tillgången på syre. När syretillgången förändras så förändras den intracellulära redoxstatusen, vilket genererar en stress för cellen. Denna stress leder till ett förändrat uttryck av gener, kodande för proteiner som kan hjälpa till att återställa redoxbalansen. Denna avhandling presenterar olika aspekter av vad som ytterst orsakar denna stress och hur cellerna hanterar den. Redoxsensorn Rex (YdiH) från Bacillus subtilis har karakteriserats. Rex hjälper cellen att konservera energi när syre inte är tillgängligt, vilket sker genom att koordinera tre system som är viktiga för tillväxt vid låga syrehalter. När bakterier exponeras för skadliga kväveföreningar induceras en stress på bakteriecellen. Avhandlingen visar att cellens svar inkluderar två system. Ett är induceringsbart (hmp) och använder sig av ett hemoglobin-liknande protein för att oskadliggöra kväveföreningarna. Det andra systemet (yjbIH) ger ett konstitutivt skydd mot denna typ av stress. Avhandlingen presenterar även ett hittills okarakteriserat protein (YjbH) som har en nyckelroll i kontroll av den globala regulatorn Spx, vilken i sin tur är involverad i hanteringen av svavelbryggor.

  KLICKA HÄR FÖR ATT SE AVHANDLINGEN I FULLTEXT. (PDF-format)