On the number of exceedances in gaussian and related sequences

Detta är en avhandling från Matematiska institutionen

Författare: Mikael Raab; Kth.; [1997]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.