Frikyrkorna, arbetarfrågan och klasskampen : frikyrkorörelsens hållning till arbetarnas fackliga och politiska kamp åren kring sekelskiftet

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.