Mean value surfaces with prescribed curvature form

Sammanfattning: Licentiate theses i mathematical scíences

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.