Orator verbis electris : taldatorn en pedagogisk länk till läs- och skrivfärdighet : Utprövning och utvärdering av taldatorbaserade träningsprogram för elever med läs- och skrivsvårigheter

Detta är en avhandling från Pedagogiska institutionen, Umeå universitet, Umeå

Författare: Irené Dahl; Umeå Universitet.; [1997]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.