Determination of orbits in the field of a magnetic dipole with applications to the theory of the diurnal variation of cosmic radiation

Detta är en avhandling från Uppsala : Almqvist & Wiksell

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.