Kinetics of thrombin induced pulmonary microembolism : an experimental study in rats and dogs with special reference to the effect of fibrinolysis inhibition

Författare: Christer Busch; Uppsala Universitet; []

Nyckelord: MEDICINE; MEDICIN;

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.