On the genetics of hereditary breast/ovarian cancer : BRCA1, BRCA2 and beyond

Detta är en avhandling från Göteborg : Department of Medical and Clinical Genetics, Institute of Biomedicine, Sahlgrenska Academy at Göteborg University

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.