Ointressets rationalitet : om svårigheter att rekrytera arbetslösa till vuxenstudier

Detta är en avhandling från Linköpings universitet : Institutionen för beteendevetenskap

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.