Pharmacological interactions between angiotensin-converting enzyme (ACE) inhibitors, bradykinin and nitric oxide

Detta är en avhandling från Linköping : Linköpings universitet

Författare: Karin Persson; Linköping.; Linköping.; [2000]

Nyckelord: MEDICIN; MEDICINE;

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.