First line supervision: Intermediate position, divided loyalty, and strategies of action in three organizations

Detta är en avhandling från Department of Sociology, Lund University

Sammanfattning: Popular Abstract in Swedish I avhandlingen presenteras en undersökning av första linjens chefer i tre organisationer inom den offentliga sektorn. Den första är en verkstad inom Samhall, där arbetsledarna på verkstadsgolvet står i fokus. I den andra organisationen - hemtjänsten i en kommun- belyses hemtjänstassistenternas arbetsledning. Den tredje och sista organisationen är en klinik, s k basenhet, på ett lasarett. Här studeras avdelningsföreståndarnas arbetsledningsstrategier. I varje verksamhet lyftes särdrag fram för att visa och skapa förståelse för arbetsledarnas hantering av vardagliga frågor. Arbetsledare befinner sig - på olika sätt i olika organisationer - i en mellanställning, och de handlingsstrategier de väljer kan ses som försök att skaffa sig manöverutrymme och autonomi.

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.