Synthesis and stereochemical studies of some optically active a-azolylpropionic acids of biological interest

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.