Ärkebiskopen är mördad! Predikan som den levande telogins ort. En systematisk-teologisk analys av ärkebiskop Romeros predikningar i El Salvador 1977-80

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.