Everyday music listening: The importance of individual and situational factors for musical emotions and stress reduction

Detta är en avhandling från Ineko AB

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA AVHANDLINGEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)