Studies on amiflamine, a reversible inhibitor of monoamine oxidase type A, selective for serotonergic neurons

Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

Författare: Anna-lena Ask; Uppsala Universitet.; [1983]

Nyckelord: FARMACI; PHARMACY;

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.