In vivo studies of Escherichia coli : bacteriophage T4 endonuclease II-dependent restriction and initiation of plasmid R1 replication

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.