Zirconia toughened ceramics

Detta är en avhandling från Göteborg : Chalmers tekniska högskola

Författare: Anna-karin Tjernlund; [1987]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.