Amylase clearence and excretion rate : a clinical and experimental study with a method using a chromogenic substrate

Författare: Göran Jacobson; Uppsala Universitet; []

Nyckelord: MEDICINE; MEDICIN;

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.