Vikingatidens segling och navigation

Detta är en avhandling från Stockholm : Esselte studium

Författare: Sibylla Haasum; Stockholms Universitet.; [1974]

Nyckelord: HUMANIORA; HUMANITIES;

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.