Water uptake and crystallinity in the perfluorosulphonic polymer membrane Nafion 117

Detta är en avhandling från Uppsala

Författare: Mikael Ludvigsson; Uppsala Universitet.; [1999]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.