A study of orographic effects in models of the large scale atmospheric flow

Detta är en avhandling från Stockholm

Författare: Åke Johansson; Stockholms Universitet.; [1985]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.