Målstyrning och mellanchefers arbete - hierarki, delaktighet och tillfälligheternas spel

Detta är en avhandling från Linköping Studies in Education and Psychology No 40

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.