Hur tvinnas Manillarepet? : en fenomenologisk strukturstudie av Veijo Meris roman

Detta är en avhandling från Stockholm : Almqvist & Wiksell International

Författare: Marja Weckström; Stockholms Universitet.; [1997]

Nyckelord: HUMANIORA; HUMANITIES;

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.