Innovationer i befolkningsrörligheten : en studie av spridningsförlopp i befolkningsrörligheten utgående från Petalax socken i Österbotten

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.