Studier över de inkoativa verben på na(n) i gotiskan och de nordiska fornspråken

Detta är en avhandling från Lund : Carl Bloms boktryckeri

Författare: Hjalmar Annerholm; Stockholms Högskola.; [1956]

Nyckelord: HUMANIORA; HUMANITIES;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA AVHANDLINGEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)